• 緯編雙面皺皺布
  • 緯編雙面皺皺布
  • 緯編雙面皺皺布
  • 緯編雙面皺皺布

緯編雙面皺皺布

緯編雙面皺皺布
Jacquard Spandex Fabric
型號 : JA180059-0001

緯編雙面皺皺布

Jacquard Spandex Fabric

  • Compositions: NYLON 89% & SPANDEX 11%
  • Width: 44" cuttable
  • Weight: 270g/y (259g/m2)
  • WICKING CHEMICAL

相關產品

緯編抽針羅紋布

緯編抽針羅紋布

圓編針織色紗加銀蔥羅紋布

圓編針織色紗加銀蔥羅紋布

T+OP 圓邊單面洞洞提花布

T+OP 圓邊單面洞洞提花布

緯編皺皺緹花布

緯編皺皺緹花布

T+OP 圓邊洞洞提花布

T+OP 圓邊洞洞提花布

圓編針織色紗加銀蔥羅紋布

圓編針織色紗加銀蔥羅紋布